สิ่งที่ได้ยินมาอาจไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไป บางคนหลงทำโดยไม่ได้ศึกษาผลดีผลเสีย

จนส่งผลต่อร่างกาย เหมือนเราทำลายร่างกายด้วยมือตัวเอง

3 วิธี Detox ผิดๆ อย่าได้คิดทำ จะมีอะไรบ้างนั้น พบคำตอบพร้อมกันที่นี่

 

อดอาหาร

การอดอาหาร เน้นทานแค่อาหารประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว

เช่น ดื่มแค่น้ำผัก หรือทานแต่ผลไม้  แบบนี้ไม่ใช่การดีท็อกซ์รางกายอย่างแท้จริง

เพราะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ร่างกายขาดสารอาหาร ไม่ได้รับพลังงานที่เพียงพอ

ในการทำกิจกรรมประจำวัน อาจส่งผลให้หน้ามือ อ่อนแรงได้

 

สวนทวาร

การสวนทวารควรทำเมื่ออยู่ในความดูแลของแพทย์เท่านั้น

บางคนมีปัญหาถ่ายไม่ออกอึดอัดท้อง ก็ทำการสวนทวารด้วยตนเอง

เสี่ยงที่จะติดเชื้อจากการทำความสะอาดอุปกรณ์ไม่ได้ และการสวนทวารบ่อยๆ

จะทำให้ร่างกายสูญเสียแบคทีเรียในกระเพราะอาหารซึ่งเป็นประโยชน์

ในการกระตุ้นการขับถ่าย ทำให้ในอนาคตอาจไม่สามารขับถ่ายได้ด้วยตัวเองอีกต่อไป

 

ทำตามสูตรสารพัด

สูตรบางสูตรสามารถช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้จริง แต่บางสูตรก็พิสดารเกินกว่าจะเป็นเรื่องจริงได้

ก่อนเลือกทานควรศึกษาข้อดี และความเป็นไปได้ของส่วนผสมที่เอามาทำสูตรดีท็อกซ์ก่อน

ไม่ควรทำตามทุกสูตร เลือกสูตรที่คิดว่าว่าเหมาะกับร่างกายที่สุด และไม่ควรทำบ่อยเกินความจำเป็น

ให้ระบบของร่างกายได้ทำงานตามหน้าที่ถือเป็นสิ่งที่ดีดีที่สุด